fbpx

Spørsmål 9 Eksamen 4 (Spørsmål 8)

Viftereimen på en motor skal være i en viss tilstand, velg riktig påstand

Viftereimen skal være slakk ettersom det vil forekomme hyppigere slitasje om den er stram
Det er kun utenbordsmotorer som benytter viftereim, men det er viktigviktig at den ikke er for slakk, den skal strammes etter instruksjon gitt i brukermanual
For motorer som benytter viftereim er det viktig at den ikke er for stram eller for slakk, men strammet etter instruksjon gitt i brukermanual
For motorer over 25 hk skal viftereimen være strammere, dette fordi den blir utsatt for høyere turtall og skal tåle høyere belastning

Spørsmålsid: 791