fbpx

Spørsmål 9 Eksamen 2 (Spørsmål 12 BILDE)

Hva betyr dette symbolet?

Naturreservat med ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli, og ikke nærmere enn 50 meter fra land
Området og en sone 50 meter fra land er fredet hele året
Naturreservat med ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli, og ikke nærmere enn 10 meter fra land
Naturreservat med ferdselsforbud fra 15. mai til 15. oktober

Spørsmålsid: 326