fbpx

Spørsmål 8 Eksamen 5 (Spørsmål 7)

Hvordan vil frittflytende vann i båten påvirke stabiliteten?

Om mengde vann ikke overskrider båten sin maksimale nyttelast vil ikke stabiliteten bli påvirket
Stabiliteten vil bli bedre ettersom vannet legger seg i bunnen og båten får et lavere tyngdepunktet
Om vannet flyter fritt i bunnen av båten vil ikke stabiliteten påvirkes
Vannet i båten er ikke fast last og vil gjøre båten mer ustabil

Spørsmålsid: 1405