fbpx

Spørsmål 6 Eksamen 5 (Spørsmål 6)

Hva er den største faren med bensindamp i motorrom?

Bensindamp er meget korrosiv og forårsaker rust
Spredning av bensindamp i små konsentrasjoner er meget skadelig for miljøet
Bensindamp kan medføre eksplosjon og brann
Når bensinen fordamper skapes lokal nedkjøling som igjen kan føre til at kjølevannet fryser til is

Spørsmålsid: 1376