fbpx

Spørsmål 6 Eksamen 4 (Spørsmål 5)

Velg riktig påstand for propan systemer

Riktig fysisk størrelse på gassflasken er den viktigste faktoren i et propan system
Sjekke at gassflasken er levert fra AGA ettersom AGA er eneste godkjente leverandør av gassflasker for bruk i båt
Sørge for at det er dreneringshull eller at gassflasken er plassert ute for å unngå lekkasjer som fører inn i båten
Det er ikke tillatt med bruk av propan i fritidsbåt ettersom det er meget eksplosivt og stort skadepotensiale

Spørsmålsid: 782