fbpx

Spørsmål 6 Eksamen 1 (Spørsmål 5)

Hva menes med konstruksjonskategori A?

Konstruksjonskategori A er laget for havgående båter, og skal tåle mer enn 20,8 m/s og mer enn 4 meter høye bølger
Konstruksjonskategori A er laget for båter som kun skal oppholde seg i beskyttet farvann
Konstruksjonskategori A er kun for ferjer og brukes ikke for fritidsbåter, men konstruksjonsklassen brukes for antall passasjerer nyttefartøyet tåler
Konstruksjonskategori A brukes for alle typer båter og sier noe om antall passasjerer

Spørsmålsid: 124