fbpx

Spørsmål 50 Eksamen 5 (Spørsmål 50) Bilde

Hvilket kartsymbol er dette ?

Symbolet viser en antenne som er plassert 22 meter over vannet
Symbolet viser en bro med 4 felts veg ( 2 +2 filer)
Dette er symbolet for bro med høyde 22 meter over vann
Dette symbolet indikerer strømførende luftspenn, 22 meter over vann

Spørsmålsid: 1548