fbpx

Spørsmål 50 Eksamen 4 (Spørsmål 50)

Velg riktig påstand om flyteutstyr?

Alle passasjerer har selv ansvar for å benytte flytevest i fritidsbåt om den er under 10 meter
Alle passasjerer har selv ansvar for å benytte flytevest i fritidsbåt om den er under 8 meter
I en båt under 8 meter har båtfører ansvar for at alle benytter egnet flyteutstyr under fart
Fritidsbåter underligger ikke noen regelverk for bruk av egnet flyteutstyr

Spørsmålsid: 941