fbpx

Spørsmål 5 Eksamen 5 (Spørsmål 4)

Om eier skal låne bort sin fritidsbåt, hva er da riktig påstand

Eieren plikter å forvisse seg om at fører av båten oppfyller vilkårene som kreves
Eier har ingen form for ansvar, det er kun fører (den som låner båten) som har ansvaret for at vilkårene for å føre båten er oppfylt
Eier har kun ansvar gjennom sin forsikring dersom det forekommer en ulykke og båten blir skadet
Om båten er registrert skal navn på ny fører alltid meldes til småbåtregisteret

Spørsmålsid: 1372