fbpx

Spørsmål 49 Eksamen 4 (Spørsmål 49) BILDE

Når er høyden til luftstrekket (rød linje) gitt?

 

Høyden er gitt ved laveste lavvann
Høyden er gitt ved middelvann
Høyden er gitt ved høyeste høyvann
Høyden er gitt ved fjære

Spørsmålsid: 937