fbpx

Spørsmål 49 Eksamen 1 (Spørsmål 48)

Hva er sjøveisregel nummer 43?

Konstruksjonsregler for fritidsbåter
Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen
Reglene som tar for seg kystfyr og hvordan type belysing som skal benyttes
Forskrift om sammenstøt på sjøen kun mellom fritidsbåter

Spørsmålsid: 274