fbpx

Spørsmål 48 Eksamen 3 (Spørsmål 48)GIF

Hvilken type fyrlys karakteristikk er dette?

 

Blink. FI(2) 9s
Isofase. Iso 9s
Okkulterende. Oc(2) 9s
Fast. F

Spørsmålsid: 751