fbpx

Spørsmål 47 Eksamen 5 (Spørsmål 47) Bilde

Det er mørkt og du er på vannet med en båt som stikker 1 meter og skal forflytte deg til punkt X, kan du benytte grønn sone (Du har ikke kartplotter om bord)?

Din båt stikker maksimalt 1 meter så det vil alltid være trygt å benytte grønn sone
Det er ingen problem å benytte grønn sone, dette fordi kryssene i grønn sone markerer synlige og merkede skjær
Du kan benytte grønn sone, men har svært liten margin og må ta hensyn til bølgehøyde
Du kan aldri benytte grønn sone, dette fordi alle dybdemål gjelder ved høyvann, og du kan lett gå på grund ved lavvann

Spørsmålsid: 1539