fbpx

Spørsmål 47 Eksamen 3 (Spørsmål 47)BILDE

Det er mørkt og du skal forflytte deg fra A til B, hvilken sektor er tryggest inn mot lykten?

 

Rød sektor
Grønn sektor
Gul/hvit sektor
I dette tilfellet er alle sektorene like trygge

Spørsmålsid: 748