fbpx

Spørsmål 46 Eksamen 5 (Spørsmål 45)

Hvem avgjør om det skal sendes ut en nødmelding på VHF?

Alle om bord kan sende ut en nødmelding på kanal 16
Skipper avgjør om en nødmelding skal sendes ut på kanal 16
Skipper avgjør om det sendes ut nødmelding på kanal 16, men først etter samtykke fra redningsselskapet
For nødsituasjoner er det kun nødpeilesender som skal benyttes

Spørsmålsid: 1535