fbpx

Spørsmål 43 Eksamen 1 (Spørsmål 38)

Ved en målestokk på 1:50000, hva tilsvarer 1 cm på kartet i virkeligheten ?

5000 Meter
50 Meter
500 Meter
50 000 Meter

Spørsmålsid: 260