fbpx

Spørsmål 39 Eksamen 5 (Spørsmål 39) Bilde

Hvilken type fartøy er dette?

Seilbåt som benytter seil sett forfra
Fartøy sett aktenfra eller fartøy under 50 meter for anker eller fartøy under 7 meter
Motorbåt mellom 15 meter og 50 meter sett 90 grader fra siden (samme lys for styrbord og babord)
Fiskebåt som benytter trål sett fra babord side

Spørsmålsid: 1509