fbpx

Spørsmål 38 Eksamen 3 (Spørsmål 38)

Hvilken påstand er riktig ved bruk av båt i alkoholpåvirket tilstand?

Strengeste straff for båtførere er bot uavhengig av promille
Avhengig av promillen vil straffen være bøter eller fengsel inntil 60 dager
Strengeste straff er bot og krav om ny båtførereksamen
Avhengig av promillen vil straffen være bøter eller fengsel inntil ett år

Spørsmålsid: 719