fbpx

Spørsmål 37 Eksamen 2 (Spørsmål 35)

Hvilken påstand er riktig om oksygennivået i en båt?

Om oksygennivået synker er det ikke noe stor fare, det er normalt ikke noe problem så lenge det holder seg over 3%
Det er viktig at oksygennivået er riktig, det bør sjekkes at det er nok lufting i båter hvor det er fare for lite lufttilførsel
Så lenge det er nok CO2 er det ikke noe fare
Det er i alle båter innebygget alarm for lavt oksygennivå, denne vil varsle om det utgjør en fare

Spørsmålsid: 431