fbpx

Spørsmål 36 Eksamen 5 (Spørsmål 36)

Hvilken påstand er riktig om ankring

En båt skal alltid ankres slik at den ikke hindrer andre fartøy
En båt skal alltid ankres slik at den ikke hindrer andre fartøy, men ved f.eks. motorhavari kan denne regel unnvikes
Du bør ikke ta hensyn til andre fartøy ved ankring, din sikkerhet er alltid ivaretatt når ankerlanterne er tent
Ved ankring i farvann med mye annen båttrafikk skal du alltid tenne alle andre lanterner i tillegg til ankerlanterne

Spørsmålsid: 1495