fbpx

Spørsmål 35 Eksamen 5 (Spørsmål 38) Bilde

Ved ankring, og spesielt ved bruk av ankertau er det en fordel å senke ned et lodd (merket A på tegning) som styrer vinkelen på ankertauet. Hva kalles dette loddet?

 

Loddvekt
Daumann
Tauretter
Ankerspring

Spørsmålsid: 1491