fbpx

Spørsmål 33 Eksamen 1 (Spørsmål 31)

Hvilken påstand er riktig om indre blødninger?

Ved indre blødninger er det viktig at personen får mye kaldt å drikke, dette vil minske blødningene
Indre blødninger er ikke noe stor fare ettersom det er inne i kroppen og personen ikke mister blod
Ved indre blødninger er det viktig at personen får mye varmt å drikke, dette vil minske blødningene
Indre blødninger er ikke synlig men farlig, om du har mistanke om indre blødninger må du aldri gi personen drikke, men raskt kontakte hjelp

Spørsmålsid: 234