fbpx

Spørsmål 32 Eksamen 3 (Spørsmål 34)

Velg riktig påstand ved slep av båt

Det er viktig å bruke så kort slepeline som mulig da dette gir bedre kontroll
Det er viktig å sørge for solide innfestninger og rykkdemper
For slep er det kun 3-slått flytetau som skal benyttes, dette for å unngå skader på fartøy
Slep skal kun foregå med egnet slepebåt

Spørsmålsid: 700