fbpx

Spørsmål 31 Eksamen 5 (Spørsmål 31)

Er badebøyer markert i norske sjøkart?

Ja
Ja, men kun de som er lagt ut i samarbeid med kommunen
Nei
Ja, men kun i områder med stor trafikk av nyttefartøy

Spørsmålsid: 1479