fbpx

Spørsmål 31 Eksamen 4 (Spørsmål 31) BILDE

Det er natt og du ser en båt blinke med ankerlanternen i følgende mønster (tre korte blink så tre lange deretter tre korte). Hva tror du er grunnen til at vedkommende om bord i den andre båten gjør dette?

Båten har problemer med det elektriske anlegget og mønsteret er tilfeldig
Blinkingen er et signal om at de er i ferd med å kaste anker
Blinkingen er et signal om at de klargjør for videre seilas
Signalet betyr SOS og indikerer at fartøyet eller noen om bord trenger hjelp

Spørsmålsid: 877