fbpx

Spørsmål 30 Eksamen 4 (Spørsmål 30)

Når skal hjelp av annet fartøy utføres?

Kun når båten som kan yte hjelp har en fysisk større størrelse, dette fordi den vil takle omgivelsene på en bedre måte
Hjelp av annet fartøy skal kun foregå dersom eget fartøy eller mannskap ikke utsettes for fare
Det er kun redningstjenesten, kystvakten eller politi som er kvalifisert til å utføre hjelp av annet fartøy
Kun når fører av båten som skal yte hjelp innehar d5l kurs er personen kvalifisert til å utføre slik hjelp og kan da benytte et fritidsfartøy

Spørsmålsid: 874