fbpx

Spørsmål 3 Eksamen 5 (Spørsmål 5) Bilde

Hvilket/hvilke fortøyningstau benevnes “ baugline / baugtrosse” ?

C og D
D
Baugline / baugtrosse mangler i figur
C

Spørsmålsid: 1366