fbpx

Spørsmål 3 Eksamen 3 (Spørsmål 3)

Velg riktig påstand om propan systemer i båt

Det er ikke forbundet med fare å ha installert propan system ettersom propan er tyngre enn luft
Alle båter som har propan systemer om bord skal til årlig kontroll hos sertifisert verksted
Det er anbefalt med jevnlig ettersyn av propan systemet ettersom det er en stor fare forbundet med denne type installasjon
Det er ikke tillatt med propan systemer i fritidsbåter

Spørsmålsid: 607