fbpx

Spørsmål 29 Eksamen 1 (Spørsmål 25)

Hva er minste avstand til fastland for å tømme septiktanken?

400 meter
500 meter, men det finnes også forbudsområder utenfor dette
1 nm
300 meter, men det finnes også forbudsområder utenfor dette

Spørsmålsid: 214