fbpx

Spørsmål 28 Eksamen 2 (Spørsmål 29)

Hva er viktig å sjekke før man tar i bruk fortøyningstau?

Om det er avlastning i tauet
Sjekke at tauet er egnet til fortøyning og båtens vekt
Kun tau med diameter over 20 mm er godkjent som fortøyningstau
Fortøyningstauets diameter i mm må være større enn båtens lengde i fot

Spørsmålsid: 398