fbpx

Spørsmål 26 Eksamen 4 (Spørsmål 26)

Hva er IALA-a standarden?

Det er en kartstandard som kun nyttefartøy og fritidsbåter på over 24 meter benytter i internasjonalt farvann
CE-merkingen av båten blir vurdert etter hvilken IALA-a klasse båten har og velges ut fra skrogets høyde og sjøegenskaper
Standard for bruk av flytende sjømerker (lateral og kardinal) standarden sørger for at medlemslandene har et harmonisert sjømerkesystem
IALA-a er den internasjonale kart standarden men i norsk farvann benyttes kun kart standarden IALA-b

Spørsmålsid: 861