fbpx

Spørsmål 26 Eksamen 3 (Spørsmål 29)

Er alle småbåter i norsk farvann pålagt å ha  VHF ombord?

Ja
Ja, om båten er over 10 meter
Småbåter i norske farvann er ikke pålagt å ha VHF om bord
Ingen av alternativene er riktige

Spørsmålsid: 679