fbpx

Spørsmål 26 Eksamen 2 (Spørsmål 26)

Hva menes med fjære?

Skvalpeskjær og fjære har lik betydning
Fjære er det samme som lavvann
Flo og fjære betyr begge høyt vann
Fjære er til fortøyning slik at båten ligger stødigere

Spørsmålsid: 391