fbpx

Spørsmål 25 Eksamen 4 (Spørsmål 24)

Hvilken påstand er riktig om småbåtloven

Alle båter inntil 15 meter underligger småbåtloven
Enhver registrert fritidsbåt uansett størrelse er underlagt småbåtloven
Alle båter inntil 8 meter og som benyttes i norsk farvann er under småbåtlovens bestemmelser
Kun båter inntil 8 meter og maksimal motorstørrelse på 10 Hk er underlagt småbåtlovens regelverk

Spørsmålsid: 858