fbpx

Spørsmål 25 Eksamen 2 (Spørsmål 25)

Er det lov å benytte kart applikasjoner (APP) på mobiltelefon til navigasjon?

Ja det er lov
Nei, applikasjoner til mobiltelefon er ikke godkjent til navigasjon
Ja men kun om det er Apple eller Android telefon
Ingen av alternativene er riktig

Spørsmålsid: 388