fbpx

Spørsmål 25 Eksamen 1 (Spørsmål 21)

Hvor langt forflytter du deg med en fart på 10 knop i løpet av 10 minutter?

1 nm
1,7 nm
10 nm
5 nm

Spørsmålsid: 182