fbpx

Spørsmål 22 Eksamen 1 (Spørsmål 19)

Hva er riktig uttrykk for å angi posisjon?

Nord 59 grader og Syd 24 grader
Nord 59 garder 25,8 minutter og Øst 010 grader 39,5 minutter
Nord 44 garder 15,4 minutter og Øst 015
Ingen av disse posisjonene er riktige

Spørsmålsid: 175