fbpx

Spørsmål 21 Eksamen 5 (Spørsmål 27) Bilde

Hvilken rute er den tryggeste?

Rute C er tryggest ettersom rød stake skal passeres på båtens babord side i ledens retning
Rute B er tryggest, det vil da være en rød stake på babord side og en på styrbord side, eventuelle grunner vil befinne seg på begge sider av stakene og tryggeste vei er mellom
Rute A er den tryggeste ettersom rød stake skal passeres på båtens styrbord side i ledens retning
Rute A og C er begge like trygge, og det anbefales å benytte ruten som er mest hensiktsmessig

Spørsmålsid: 1448