fbpx

Spørsmål 21 Eksamen 1 (Spørsmål 18)

Hva er datum i et kart?

Datum er en standard for hvordan symbolene i kartet er bygget opp
Datum er koordinater slik at du kan finne din eksakte posisjon
I kartet er det et referansesystem som kalles datum, det nyeste datum er WGS84
Datum er rødt område i et sektorlykt

Spørsmålsid: 172