fbpx

Spørsmål 2 Eksamen 4 (Spørsmål 2

Hvilket av svaralternativene inneholder branntrekanten?

Brennbart materiale, H2O og varme
Brennbart materiale, CO og varme
Brennbart materiale, O2 og varme
Brennbart materiale, CO2 og gass

Spørsmålsid: 769