fbpx

Spørsmål 18 Eksamen 3 (Spørsmål 22)

Hva omhandler sjøveisregel nummer 34

Manøver og varselsignal
Dybder i ukjent farvann
Høyder mellom middelvann og broer
Utstyr for lydsignaler

Spørsmålsid: 653