fbpx

Spørsmål 17 Eksamen 2 (Spørsmål 19)

Du ser et kardinalmerke der begge pilene peker nedover. Hvilken side er det trygt å ferdes på?

Nord
Vest
Syd
Øst

Spørsmålsid: 355