fbpx

Spørsmål 17 Eksamen 1 (Spørsmål 15)

Du ser et kardinalmerke der pilene peker mot hverandre. Hvilken side er det trygt å ferdes på?

Øst
Syd
Vest
Nord

Spørsmålsid: 162