fbpx

Spørsmål 16 Eksamen 5 (Spørsmål 15)

Hvilken påstand er korrekt med tanke på forsikring av båt under 15 meter?

Du er pliktig til å ha kaskoforsikring på din båt
Som et minimum er du pliktig til å ha ansvarsforsikring på din båt
Det er ingen krav til forsikring, men anbefalt
Båten er automatisk ansvarsforsikret når den registrert i småbåtregisteret

Spørsmålsid: 1433