fbpx

Spørsmål 16 Eksamen 4 (Spørsmål 17)

Hva menes med trafikkseparasjonssystem?

Trafikkseparasjonssystem inneholder kun informasjon om lanterneføring
Trafikkseparasjonssystemet er et regelverk som kun benyttes av nyttefartøy og tar for seg sjømerker og vikepliktsregler
Det er reglene som skal forebygge sammenstøt gjennom deling av inngående og utgående trafikk i skipsleden
Trafikkseparasjonssystemet blir kun brukt av båter som benytter seil som fremkomstmiddel, og er en samling av alle vikepliktsreglene

Spørsmålsid: 814