fbpx

Spørsmål 16 Eksamen 3 (Spørsmål 19)

Hva er riktig ved mistanke om hjernerystelse?

Ved mistanke om hjernerystelse bør den skadede så raskt som mulig løftes opp i stående posisjon, om vedkommende ikke klarer å stå oppreist kontakt redningstjenesten
Hjelp den skadede til liggende eller sittende posisjon, slik at vedkommende kan forholde seg rolig. Hold kontakt med den skadede, og observer tilstanden. Om tilstanden forverres eller du er usikker kontakt redningstjenesten
Hjernerystelse er ikke farlig, og vedkommende kan fortsette med sine oppgaver ombord. Om vedkommende blir kvalm så bør han/hun få fri fra sine oppgaver og legge seg i en mørk lugar, observasjon av vedkommende er ikke påkrevd
Gi straks den skadede mye varm drikke, vedkommende bør etter dette legge seg i en mørk lugar, observasjon av vedkommende er ikke påkrevd

Spørsmålsid: 649