fbpx

Spørsmål 15 Eksamen 5 (Spørsmål 14)

Hvilke hensyn er viktig å ta ved ankring over natten?

Vindretning, bunnforhold, lanterneføring og ikke være til hinder for andre båter i området
Ha ute ankerkjetting med lengde 2 ganger dybden
Melde inn til redningssentralen innen kl 23.00 om hvor mange som befinner seg i båten og skal overnatte
Gi beskjed til andre båter på VHF kanal 16 om din posisjon, dette for å unngå kollisjon

Spørsmålsid: 1430