fbpx

Spørsmål 13 Eksamen 2 (Spørsmål 13)

Hvilken påstand er riktig dersom noen faller over bord og det er mye bølger/ dårlig vær?

En person om bord skal alltid holde oversikt over hvor personen er, mens skipper kjører mot personen for å få personen opp i båten så fort som mulig
Stoppe båten og vente på at personen svømmer tilbake, ta gjerne ta ut badestigen slik at det er lettere å komme om bord uansett hvilken form personen er
Kjøre videre og kontakt redningsselskapet så tar de seg av jobben med riktig utstyr
Ingen av alternativene

Spørsmålsid: 343