fbpx

Spørsmål 12 Eksamen 3 (Spørsmål 14)

Hvor lang tid vil det ta å forflytte seg 20 nm med en fart på 20 Knop?

40 Minutter
30 Minutter
20 Minutter
60 Minutter

Spørsmålsid: 636