fbpx

Gratis spørsmål 9

Hva er promillegrensen for å føre båt under 15 meter?

0,2
0,8
0,4
Det er ingen promillegrense for fritidsbåter i norsk farvann

Spørsmålsid: 1211